Kami sebagai Sekolah SD Terbaik di Depok berkomitmen untuk memasukkan nilai-nilai keagamaan Islam dalam setiap kegiatan akademik maupun non akademik yang berlangsung di lingkungan sekolah. Dengan demikian peserta didik yang bersekolah di sekolah kebanggaan kami ini bisa memiliki kecerdasan tidak hanya dari segi ilmu pengetahuannya tapi juga dari segi agamisnya. Salah satu materi agama Islam yang diajarkan kepada anak-anak sejak tingkat pendidikan dini adalah bacaan surat pendek untuk sholat. Bacaan surat pendek merupakan hal yang wajib untuk dihapalkan umat muslim karena digunakan pada ibadah sholat baik shalat wajib maupun sunnah.

Surat pendek menjadi bahan materi pelajaran agama Islam yang wajib untuk dihapalkan karena memiliki banyak keutamaan. Surat pendek biasanya dibacakan ketika ada kegiatan pengajian, mendoakan orang lain, dan kegiatan berdoa lainnya. Belum lagi surat pendek yang menjadi bagian dari Al-Quran juga tentunya memiliki pahalanya sendiri jika dibaca. Ada banyak keutamaan pahala membaca ayat Al-Quran salah satunya diriwayatkan oleh HR. At Tirmidzi bahwa membaca satu huruf Al-Quran maka akan diberikan satu pahala kebaikan dengan 10 kali lipatnya. Berikut dibawah ini adalah kumpulan beberapa surat pendek yang kami ajarkan kepada anak-anak dan dibimbing untuk dihapalkan agar bisa menyempurnakan ibadahnya.

 1. Surat Al-Fatihah

Surat pendek untuk sholat 5 waktu ini juga disebut sebagai surat pembuka karena merupakan surat pertama yang berada di depan Al-Quran dan dianggap juga sebagai inti dari kitab suci agama Islam tersebut. Terdiri dari 7 ayat dan bacaannya bersifat wajib dilaksanakan ketika menjalankan shalat.

 • Bismillahirrahmanirrahiim
 • Alhamdulillahirabbil ‘alamiin
 • Arrahmaa nirrahim
 • Maalikiyaumiddin
 • Iyyakana’ buduwa iyya kanas ta’iin
 • Ihdinassyirathal mustaqiim
 • Sirathalladzina an ‘am ta ‘alaihim ghoiril maghdhubi ‘alaihim waladhooliin

Artinya:

 • Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih; Maha Penyayang
 • Segala puji hanya untuk Allah, seru sekalian alam
 • Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang
 • Yang Merajai Hari Pembalasan
 • Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami minta pertolongan
 • Tunjukkanlah kami jalan yang lurus
 • Yakni jalan orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang Kau murkai, dan bukan (pula jalan) orang-orang yang sesat.
 1. Surat Al-Quraisyi 

Tergolong sebagai surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di Mekah, surat Al-Quraisyi merupakan surat nomor 106 dalam kitab suci Al-Quran. Inti dari surat ini merupakan kehidupan orang Quraisyi serta kewajibannya yang harus dipenuhi di mana orang-orang Quraisyi memiliki tugas untuk menjaga Ka’bah.

 • Bismillahirrahmanirrahiim
 • La ilaa fikurais
 • Ilaa fihim rihlatasyita iwashoif
 • Fal ya’ budu rabbahaa dzal bait
 • Alladzi ata’ ‘amahum minjuui, wa aamanahum min ghouf

Artinya:

 • Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih; Maha Penyayang
 • Karena kebiasaan orang Quraisyi
 • (yakni) kebiasaan mereka bepergian di musim dingin dan di musim panas
 • Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (yang memiliki) rumah ini (Ka’bah)
 • yang telah memberikan makanan atas mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.
 1. Surat Al-Maun 

Al-Maun merupakan salah satu bacaan surat pendek untuk sholat Tahajud yang sering dipakai karena jumlah ayatnya yang hanya 7 ayat. Al-Maun memiliki arti “hal-hal yang berguna” yang inti suratnya menjelaskan mengenai ancaman terhadap golongan orang-orang yang melakukan penodaan agama yang diartikan sebagai orang yang menindas anak yatim, tidak menolong orang yang meminta-minta, mengharapkan pujian ketika melakukan ibadah, dan tidak mau memberikan bantuan barang-barang yang berguna.

 • Bismilllahirrahmanirrahiim
 • Ara aitaladzi yukadzibu buddin
 • Fadzalikalazi yadu’ulyatim
 • Walaa yahudhu ‘alaa tho’amilmiskiin
 • Fawailulil mushollin
 • Alladzinahum angsholaa tihim saahuun
 • Alladzinahum yuraa uun
 • Wayam na’u nal maa’uun

Artinya:

 • Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih; Maha Penyayang
 • Tahukah (engkau) orang yang mendustakan agama itu?
 • Mereka itulah yang menghardik anak yatim
 • dan tidak menolong memberikan makan kepada kaum miskin
 • Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat
 • (yakni) orang-orang yang lalai shalatnya
 • yakni mereka yang berbuat ria
 • dan enggan (untuk memberikan) pertolongan.
 1. Surat Al-Kautsar 

Surat pendek untuk sholat yang mudah dihapalkan selanjutnya adalah Al-Kautsar yang merupakan surat paling pendek pada kitab suci Al-Quran. Meski pendek namun surat ini mengandung perintah yang cukup besar bagi umat muslim yaitu untuk melaksanakan shalat dan juga untuk melaksanakan kurban, turun di Mekkah pada waktu segera sebelum peristiwa Isra’ Mi’raj

 • Bismillahirrahmanirrahiim
 • Inna a’toinaa kal kautsar
 • Fasolli lirobbika wanhar
 • Inna syaniaka huwal abtar

Artinya:

 • Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih; Maha Penyayang
 • Sesungguhnya kami telah memberimu (Muhammad) nikamt yang banyak
 • Maka kerjakanlah sholat lantaran Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada-Nya)
 • Sesungguhnya, orang-orang yang terputus (dari rahmat Allah) dialah orang yang membecimu.
 1. Surat Al-Kafirun 

Surat ini memiliki 6 ayat dan termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Al-Kafirun memiliki arti orang-orang yang kafir. Pokok inti dari surat ini adalah larangan untuk melakukan kompromi dalam mencampurkan ajaran agama lain dengan agama Islam yang dulunya diajukan kaum Quraisyi kepada Nabi Muhammad SAW.

 • Bismillahirrahmanirrahiim
 • Qulyaa ayyuhal kaafiruun
 • Laa a’budumaa ta’buduun
 • Walaa antum ‘abidunamaa a’bud
 • Walaa ana ‘abudummaa ‘abadtum
 • Walaa antum ‘aabidunamaa a’bud
 • Lakumdiinukum waliyadiin

Artinya:

 • Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih; Maha Penyayang
 • Katakanlah (Muhammad), “hai orang-orang kafir (tidak beriman)”
 • “aku tiada pernah akan menyembah apa yang kamu sembah”
 • “dan kamu tiada pernah menyembah apa yang aku sembah”
 • “dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,”
 • “dan kamu tiada pernah menyembah apa yang aku sembah:
 • “bagimu agamamu, dan bagiku agamaku”
 1. Surat An-Nasr 

Bacaan surat pendek untuk sholat 5 waktu ini hanya memiliki 3 ayat dan termasuk ke dalam surat Madaniyah atau surat yang diturunkan di Madinah. An-Nasr artinya adalah pertolongan yang menggambarkan isi surat mengenai janji yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat-Nya dan bahwa Islam akan mendapatkan kemenangan.

 • Bismillahirrahmanirrahiim
 • Idzajaa anashrullahiwal fathr
 • Wara aitanna sayad ghuluna fii diinillahi afwaa ja
 • Fasabih buhamdirabbika wastaghfirhu innahu kaa tawwaba

Artinya:

 • Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih; Maha Penyayang
 • “Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan”
 • “dan kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk kedalam agama Allah”
 • “maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu dan minta ampunanlah kepada-Nya. Sesungguhnya Dia Zat Yang Maha Penerima Taubat”.
 1. Surat Al-Lahab 

Surat Al-Lahab memiliki nama lain yaitu surat Al-Massad, dimana Al-Lahab memiliki arti gejolak api. Surat ini merupakan sepenggal cerita yang dialami oleh paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Lahab beserta istrinya yang diancam dengan siksa api neraka.

 • Bismillahirrahmanirrahiim
 • Tabbat yadaa abiilahabiwwatab
 • Maa aghna anhumaluhu wamaa kasab
 • Sayaslaa naa rondza tallahab
 • Wamrooatuhu hamma latal hatob
 • Fiijidihaa hablummimmasad

Artinya:

 • Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih; Maha Penyayang
 • Binasalah Kedua tangan Abu Lahab dan dia akan benar-benar binasa
 • Tiada gunanya untuk dirinya hartanya dan apa-apa yang telah dia usahakan
 • Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak (neraka)
 • Dan juga istrinya sang pembawa kayu bakar
 • Pada lehernya terdapat tali dari sabut yang dipintal.
 1. Surat Al-Ikhlas 

Bagi siswa sekolah, surat Al-Ikhlas biasanya adalah salah satu surat pendek untuk sholat yang paling duluan dihapalkan. Ayat-ayatnya pendek dan suratnya mudah untuk diingat dan dihapalkan sehingga Al-Ikhlas adalah salah satu surat yang paling banyak dibaca umat muslim ketika beribadah. Al-Ikhlas memiliki makna memurnikan keesaan Allah di mana inti dari surat ini adalah menolak segala bentuk penyekutuan Allah SWT.

 • Bismillahirrahmanirrahiim
 • Qulhuwallahuahad
 • Allahusomad
 • Lam yalid walam yulad
 • Walamyakullahu kufuwanahad

Artinya:

 • Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih; Maha Penyayang
 • Ucapkanlah (Muhammad), “Dialah Allah, Yang Maha Esa”
 • “Allah tempat memohon segala sesuatu”
 • “Tiada beranak dan tidak pula diperanakkan”
 • “Dan tiada satu pun yang bisa menyamainya”.
 1. Surat Al-Falaq

Surat ini memiliki makna waktu subuh yang intinya adalah perintah agar umat manusia selalu memohon perlindungan hanya kepada Allah SWT untuk menghadapi segala macam masalah. Rasulullah SAW diriwayatkan selalu membaca Al-Falaq setiap malam sebelum tidur yang kemudian ditiupkan kepada kedua telapak tangannya lalu disapukan ke seluruh tubuh dan kepala, bersama dengan bacaan surat Al-Ikhlas dan An-Nas.

 • Bismillahirrahmanirrahiim
 • Qul a’udzu birobbil falaq
 • Minsyarri maa kholaq
 • Wamin syarri ghoosiqin idza waqob
 • Wamin syarrinnaffa syatifil ‘uqod
 • Wsaminsyarri haa sidin idza hasad

Artinya:

 • Katakanlah, saya berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh (fajar)
 • dari kejahatan makhluk yang telah Dia ciptakan
 • dan dari kejahatan malam apabila telah gelap
 • dan dari kejahatan (wanita-wanita) penyihir yang meniup pada buhul-buhul (talinya)
 • dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.
 1. Surat An-Nas

Jika surat Al-Fatihah merupakan surat pembuka dalam Al-Quran, An-Nas merupakan surat penutup. An-Nas memiliki makna manusia yang memberikan anjuran kepada umat manusia untuk memohon perlindungan kepada Allah SWT dari pengaruh hasutan jahat dari setan yang merasuk ke dalam pikiran dan tubuh manusia. Selain dijadikan sebagai surat pendek untuk sholat 5 waktu, surat ini juga bisa bermanfaat dibaca ketika diri merasa tertekan karena masalah yang dihadapi.

 • Bismillahirrahmanirrahiim
 • Qul a’udzu birabbinnas
 • Malikinnas
 • Ilahinnas
 • Minsyarril was wasil ghonnas
 • Aladzi yuwas wisu fi suduurinnas
 • Minnal jinnati wan nas

Artinya:

 • Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhannya manusia”
 • Rajanya manusia
 • Tuhannya (sesembahan) manusia
 • dari kejahatan (bisikan) setan yang bersembunyi
 • yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia
 • dari (golongan) jin dan manusia.

Demikian adalah kumpulan beberapa surat pendek untuk sholat yang diajarkan di sekolah kami Sekolah Prestasi Global untuk dihafalkan siswa dan juga dipahami maknanya.

Artikel ini diproduksi oleh Jasa SEO Profesional – Arfadia.

Kesimpulan

Apa saja bacaan surat pendek untuk sholat yang mudah dihapal?

1. Surat Al-Fatihah
2. Surat-Al Quarisyi
3. Surat Al-Maun
4. Surat Al-Kautsar
5. Surat Al-Kafirun
6. Surat An-Nasr
7. Surat Al-Lahab
8. Surat Al-Ikhlas
9. Surat Al-Falaq
10. Surat An-Nas.

Mengapa surat pendek harus di hapalkan?

Karena bacaan surat pendek merupakan hal yang wajib untuk dihapalkan umut muslim karena digunakan pada saat sholat baik shalat wajib maupun shalat sunnah.

Apa makna yang terdapat dalam surat An-Nas?

Surat An-Nas memiliki makna manusia yang memberikan anjuran kepada umat manusia untuk memohon perlindungan kepada Allah SWT dari pengaruh hasutan jahat dari setan yang merasuk ke dalam pikiran dan tubuh manusia.